تاریخ انتشار: 1399/7/20
دليل نگارش عيون اخبار الرضا(ع) از زبان ابن‌بابويه، شيخ صدوق

چنين گويد مصنف اين کتاب، ابوجعفر محمد بن علی بن حسين بن موسی بن بابويه قمی فقيه، که خداوند رحمتش را از او دريغ ندارد:

دو قصيده از قصايد صاحب بزرگوار ابوالقاسم اسماعيل بن عبّاد ـ که خداوند عمرش را طولانی گرداند و قدرت و دولت و مکنتش را مستدام بدارد ـ به دستم رسيد؛ اين دو قصيده شامل درود و سلام به ساحت اقدس حضرت رضا عليه‌السلام بود و از آنجا که او محبّ و دوستدار اهل بيت عليهم‌السلام است، و معتقد به ولايت و امامت و اطاعت آن بزرگواران می‌باشد، و به فرزندان آنان اکرام و احترام می‌نمايد، و به شيعيان آن خاندان احسان می‌کند، لذا چيزی را در نزد او ارزشمند از علوم (روايات) اهل بيت عليهم‌السلام نيافتم؛ چون به ريسمان هدايت و ولايت آنان چنگ زده و طاعتشان را گردن نهاده و امامتشان را پذيرفته است ـ خداوند عزتش را پايدار کند.

و اما اين‌جانب از آنجا که می‌خواستم محبت‌ها و الطاف او را که نسبت به من ابراز نموده بوده جبران کنم و در نزد او تقرّب جويم و کوتاهی‌های خود را در مورد خدمتش تلافی نمايم، لذا اين کتاب را برای کتابخانه پررونقش تأليف نمودم، به اين اميد که عذرم را بپذيرد و از کوتاهی و تقصيرم در گذرد و اميد و آرزويی که نسبت به آن جناب دارم تحقق بخشد.

خداوند متعال دست او را به عدل بگستراند و با حق، نام و مرام او را بلندآوازه کند، و توانايی‌اش را بر کارهای خير مستدام بدارد و سختی‌ها را با لطف و کرمش آسان گرداند.

بخشی از مقدمه عيون اخبار الرضا(ع)؛ با ترجمه علی اکبر غفاری


Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.