1396/5/26
هنگام تهديد مأمون به پذيرش خلافت بارالها!تو مرا از اين که خود را به هلاکت بيفکنم بازم داشتى،در حالى که نزديک بود کشته شوم، آن زمان که ولايتعهدی‌اش را نمى‌پذيرفتم.   ادامه..
1396/5/26
در آخر ماه شعبان از عبدالسلام نقل است که گفت: در روز جمعه آخر ماه شعبان نزد آن حضرت رسيدم، فرمود:اى اباصلت! روزهاى زيادى از ماه شعبان گذشته و اين آخرين جمعه آن است، در   ادامه..
1396/5/26
هنگام سلام بر پيامبر (ص) بارالها!بر محمّد و خاندانش در ميان پيشينيان درود فرست،و بر او وخاندانش درميان آيندگان درود فرست،و بر او و خاندانش در ميان فرشتگان درود فرست،و بر   ادامه..
1396/5/26
برای رهايى از غم و اندوه بارالها!تو اطمينان من در هر اندوهىو اميد من در هر سختىو در هر امرى که بر من وارد شود، توشه‌ام تويیچه بسيار گرفتاری‌ها که...قلب‌ها   ادامه..
1396/5/26
 دعا در قنوت پروردگارا!بيامرز و ببخشاى ،و از آن چه مى‌دانى درگذر،همانا تو برتر، والاتر وگرامی‌ترى . درود بر پيامبر صلى الله عليه و آله بعد از نمازهاى واجب سلام   ادامه..
1396/5/26
سعدبن عبدالله از آن حضرت نقل مى‌کند که فرمود: اى سعد! آيا نزد شما خاندان قبرى از ما هست؟ گفتم : فدايت شوم قبر فاطمه دختر امام کاظم عليه‌السلام، فرمود: آرى ، هر   ادامه..
1396/5/26
يونس بن عبدالرحمان از امام رضا عليه السلام روايت کرده که آن حضرت به دعا براى صاحب الزمان عليه‌السلام امرمى‌فرمود و يکى از دعاهاى ايشان براى آن حضرت چنين بود:پروردگارا!بر   ادامه..
1396/5/26
بارالها!در پيشگاه تو ايستاده‌ام،و دست‌هايم را به سوى تو بلند کرده‌ام،آگاهم که در بندگى‌ات کوتاهى نموده و در فرمانبرى‌ات سستى کرده‌ام،اگر راه   ادامه..
Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.