خانه » خدمات » اوقات شرعي

اوقات شرعي

 

 

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

ثانيه

دقيقه

ساعت

ثانيه

دقيقه

ساعت

ثانيه

دقيقه

ساعت

ثانيه

دقيقه

ساعت

ثانيه

دقيقه

ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 1998 - 2017 Imam Reza (A.S.) Network, All rights reserved.