تاریخ انتشار: 1399/7/16
حريم توس؛ محمدعلی رياضی يزدی
حریم توس مگر طور وادی سیناست‏
که روی ماه رضا، جلوه‏‌گاه نور خدا ست‏

چو کعبه ساحتِ قدسش مطاف اهل یقین‏
رواق صحن نو و کهنه، مروه است و صفا ست‏

پیمبران به طواف و فرشتگان در سعی‏
یکی به ذکر نماز و یکی به عرض دعا ست‏

شرف بَرد ز مقامش مقام ابراهیم‏
غبار او به رخ زمزم آبرو اَفزا ست‏

چنان که در عرفاتت گنَه ببخشایند
نگاه او قلم محو جرم و عفو خطا ست‏

به خاک او حجرالاسود استلام کند
که پاره تن پیغمبر خدا، اینجا ست‏

بگو به موسیِ عمران به کوه طور مَرَو
و گرنه با «اَرِنی»، «لَن‌ترانی»ات اَولی است‏

ز کوه طور بیا خدمت رضا در توس‏
که در جمال خداییِ او خدا پیداست‏

چه اختلاف لطیفی به موقع اعجاز
میان موسیِ عمران و زاده‏ موسی است‏

برای خلقت آن اژدهای هول‏انگیز
همیشه تکیه‏ موسی بر آن بلندعصا ست‏

ولی امام نگاهی به نقش پرده نمود
ز هیبت نظرش شیر، زنده شد، برخاست‏

یکی به فیض عصا و یکی به نور نگاه‏
ببین تفاوت ره از کجای تا به کجاست‏

مگر ز تربت پاکش به تاب طره حور
گره زدند که مشکین‌شمیم و غالیه‌سا ست‏

غبار خاک قدم‌های زایر حرمش‏
گهی به دوش نسیم و گهی به دست صبا ست‏

یکی برَد به چمن تا به گل ببخشد بوی‏
یکی برَد به شفاخانه‏‌ها که عین شفا ست‏

علیّ عالی اعلی، که نام اقدس او
ز اسم اعظم حق، سر «عَلَّمَ الاسما» ست‏

شعاع نور خدا جلوه‏ جلال نبی‏
جمال علم علی، نور دیده‏ زهرا ست‏

به پاره‏‌های جگر، ثانی امام حسن‏
که پاره جگر پاک سیدالشهدا ست‏

همیشه تا بوَد این آفتاب، چشمه‏ نور
هماره تا به فلک ماه انجمن‌آرا ست‏

غريو کوسِ شهنشاه توس عالم‌گير
لوای دولت او زيب‌بخش ارض و سما ست

همیشه ملت ایران، به نام او جاوید
هماره پرچم ایران به فر او برپا ست‏

سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم‏
چنین که سایه شمس‌الشموس بر سر ما ست‏

زمین ببوس «ریاضی» به تهنیت که امروز
ولادت شه دنیا و دین امام رضا ست‏


Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.