1396/6/25
ـ شنیده‌ام حضرت مى‌خواهند نماز را همان طور که پیامبر مى‌خوانده برگزار کنند.ـ می‌گویند مأمون خیلى پافشارى کرده تا حضرت قبول کند.ـ خیلى خوشحالم که مى‌خواهم   ادامه..
Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.