1396/7/17
يکی از مشاغلی که از ديرباز جمعی در حرم مطهر رضوی، بدان اشتغال داشته‌اند، پيشه «سقّايی» يا «سِقايت» بوده است.می‌دانيم که اين شغل پيش از اسلام   ادامه..
Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.