1396/6/5
در باره امامان پس از پيامبر بزرگوار اسلام صلى الله عليه و آله، و به‌خصوص درباره امامت هشتمين پيشواى شيعيان، يعنى امام على بن موسى الرضا عليه آلاف التحية و الثنا روايات   ادامه..
1396/6/5
الف: ضرورتدر اين باره بايد از دو زاويه به موضوع نگريست:زاويه نخست، به خداوند متعال بستگى دارد و آن اين است که امامت لطفى است که پروردگار آن را بر خود فرض فرموده و ممکن نيست   ادامه..
1396/6/5
امامت، استمرار نبوّت و همچون پيامبرى ، لطفى از جانب خداى متعال است.امامت جز با تصريح خداوندى تحقق نمى‌پذيرد و مردم در تعيين امام معصوم نقشى ندارند.امامت يکى از اصول بنيادى   ادامه..
Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.