1396/9/29
اگر از طرف حرم حضرت رضا(ع) به خیابان تهران می‌آمدید، یعنی به سمت جنوب، بعد از فلکه آب (که بعدها بازار رضا را در مشرق آن بنا کردند) کمی بعد از فلکه آب که نام رسمی آن میدان   ادامه..
Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.