1396/7/12
رواق به معنی ايوان، پيشگاهِ خانه، و سايبان است، و در مجموعه حرم مطهر رضوی به بناهای سرپوشيده‌ای که در اطراف بقعه مطهر قرار دارند، رواق گفته می‌شود. اين مکان‌ها   ادامه..
Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.