1396/6/7
معنی لغوی زيارت (دیدار) است و اصطلاحاً: 1. به تشرف به مشاهد مشرفّه مذهبی و 2. به خواندن و بیان کردن عبارات مختصر یا مفصّل برای ادای احترام و تعظیم و تکریم و سلام به ارواح   ادامه..
1396/6/5
سلام بر تو اى ولى ّ خدا، و اى فرزند ولى ّ خدا.سلام بر تو اى حجّت خدا، و اى فرزند حجّت خدا.سلام و رحمت و بركات خداوند بر تو اى امام هدايت و اى ريسمان استوار.گواهى مى‌دهم   ادامه..
Copyright @ 1998 - 2017 Imam Reza (A.S) Network , All rights reserved.